2021-11-16

IV Kongres „Ekonomia dla Zdrowia” już 25-26 listopada 2021

Zapraszamy do udziału w IV kongresie „Ekonomia dla zdrowia”, który odbędzie się już 25 i 26 listopada br. w interaktywnej formule online. Tegoroczna edycja nosi tytuł: „Analizy ekonomiczne na rzecz bezpieczeństwa zdrowotnego”.

Zarejestruj się już dziś! https://hopin.com/events/iv-kongres-ekonomia-dla-zdrowia

AGENDA WYDARZENIA

Organizatorem Kongresu jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO.

Patronat Honorowy nad Kongresem „Ekonomia dla Zdrowia” objęli: JM Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Rzecznik Praw Pacjenta, Narodowy Fundusz Zdrowia.

Ponadto Kongres został objęty Patronatem:  Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej, Izby Gospodarczej Farmacja Polska oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Partnerami strategicznymi wydarzenia są: Bayer, Novo Nordisk, Novartis oraz Medtronic, zaś partnerzy Kongresu to: INFARMA, Philips, Boehringer Ingelheim oraz MSD.

Kongres to dwa dni wiedzy, merytorycznych dyskusji oraz rekomendacji rozwiązań mających na celu poprawę funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce. Znakomici eksperci z dziedziny ekonomii, zarządzania, finansów, prawa oraz nauk o zdrowiu będą starali się odpowiedzieć na pytanie, jak kształtować nowoczesny, skuteczny klinicznie i efektywny ekonomicznie system ochrony zdrowia.

Kluczowe wątki, które pojawią się podczas dyskusji to m.in.:

  • co powinno być podstawą do określenia właściwego poziomu wydatków na leczenie?
  • jakie stosować mierniki, by zadbać o obiektywną ocenę danego problemu?
  • w jaki sposób rozliczać świadczenia?
  • jak finansować najnowocześniejsze terapie i metody leczenia?
  • czy zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia do 7% PKB poprawi funkcjonowanie systemu?
  • w jaki sposób oceniać jakość i efektywność terapii oraz modeli ich finansowania, w których premiowana byłaby jakość leczenia?
  • nowelizacja ustawy refundacyjnej oraz ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjentów.

Na program tegorocznego Kongresu składać się będą sesje panelowe z udziałem mikro i makroekonomistów, ekspertów systemowych, lekarzy, badaczy klinicznych, osób zarządzających instytucjami systemu ochrony zdrowia, którzy dyskutować będą nad budżetem ochrony zdrowia.

Wybrane zagadnienia podczas sesji tematycznych dotyczyć będą m.in:

  • chorób śródmiąższowych płuc,
  • choroby otyłościowej,
  • opieki kardiologicznej i prewencji wtórnej w kardiologii.

Udział w Kongresie jest bezpłatny.