2021-11-24

„Gospodarka Obiegu Zamkniętego – co na to konsument?” – najnowszy raport badania opinii publicznej

 

Czym kieruje się konsument przy wyborze nowego urządzenia: ceną czy jakością? Jaki los czeka zepsuty telewizor w Polsce? Kto chętniej wybiera ubrania z drugiej ręki: kobiety czy mężczyźni?

Poznaj wyniki najnowszego Raportu INNOWO „Gospodarka Obiegu Zamkniętego – co na to konsument?”. Raport powstał na podstawie badania jakościowego i ilościowego na próbie ponad 800 Polaków i oceniał ich gotowość  zaangażowania się w transformację gospodarki w  kierunku cyrkularnym.

W kwietniu 2021 r. zapytaliśmy Polaków i Polki, czy na co dzień wykorzystują cyrkularne rozwiązania: czym kierują się podejmując decyzje zakupowe, jak dbają o meble i ubrania, czy segregują odpady i co skłoniłoby ich do większego zaangażowania w zrównoważony rozwój. Badanie „Gospodarka obiegu zamkniętego – co na to konsument?” składało się z części jakościowej i ilościowej na próbie 840 respondentów. Przenalizowano cztery kluczowe z punktu widzenia konsumenta obszary gospodarki jak: RTV-AGD, ubrania, meble, opakowania i odpady.  Raport „Gospodarka obiegu zamkniętego – co na to konsument?” powstał we współpracy Instytutu INNOWO, IKEA, ING Banku Śląskiego, Polish Circular Hotspot, Politechniki Łódzkiej oraz Rekopol S.A.

Premierę raportu można obejrzeć na Facebooku: https://fb.me/e/1XS1WmkYx oraz Youtube: https://youtu.be/TXP3cCwR8iY 24.11.2021 o godzinie 10:00, a samo opracowanie znajdą Państwo pod tekstem.

Ponieważ gospodarka jest systemem naczyń połączonych, skuteczna transformacja w kierunku modelu gospodarki obiegu zamkniętego jest oczywiście uzależniona od działań wszystkich interesariuszy: rządów, przedsiębiorców, konsumentów. Aby efektywnie implementować gospodarkę cyrkularną, musimy uważnie przyjrzeć się wyborom konsumenckim. Mamy nadzieję, że raport „Gospodarka obiegu zamkniętego – co na to konsument?”, przełoży się to na wzmocnienie pozytywnych zachowań i będzie inspiracją na drodze do cyrkularnej transformacji dla Polek i Polaków. – mówi dr Agnieszka Sznyk, Prezes Zarządu INNOWO.

Badanie wskazuje na istotną przewagę w społeczeństwie osób zaangażowanych ekologicznie nad niezaangażowanymi. 45% respondentów stanowią osoby, których postawa jest zgodna z koncepcją gospodarki obiegu zamkniętego. Jedynie 30% osób stwierdza, że chce beztrosko korzystać z dóbr („niezaangażowani”). Należy jednak pamiętać, że korzystne deklaracje respondentów nie zawsze przekładają się na ich rzeczywiste działania i decyzje konsumpcyjne

Analizując podstawowe kryteria decyzji zakupowych łatwo wysnuć wniosek, że konsumenci skupiają się na czynnikach ekonomicznych. Aż 56% badanych respondentów wskazywało, że podstawą ich  wyborów są czynniki ekonomiczne. Jedynie 23 % badanych kieruje się w swoich decyzjach  zakupowych czynnikami związanymi z kryteriami etycznymi, środowiskowymi czy społecznymi.

Okazuje się, ze rezygnacja z własności osobistej produktów nie jest preferowana dla dużej części respondentów. Przedmiotem, który Polacy chcą wynajmować lub współużytkować jest samochód – prawie połowa respondentów jest takiego zdania. Około 1/3 badanych jest skłonna tak robić w przypadku telewizora, mebli i pralki, nieco mniej lodówki. Ale tylko około 20% jest gotowych wynajmować lub współużytkować ubrania, a jeszcze mniej telefon.

Badanie pokazało też, że istnieje wyraźna luka informacyjna między konsumentem i producentem. Doskonale obrazuje to chociażby przykład branży tekstylnej: mimo że niemal połowa badanej grupy Polaków (45%) deklaruje, że kupując ubrania zwraca uwagę na oznakowania na metce, to wiedza konsumentów na temat znaków ekologicznych umieszczanych na produktach tekstylnych jest stosunkowo niska. Niespełna 20% respondentów widziała kiedykolwiek znaki oznaczające zrównoważoną, odpowiedzialną czy ekologiczną produkcję, jedynie 1 na 10 osób wiedziała co dane symbole oznaczają.

Luka informacyjna dotyczy także ilości produkowanych odpadów. Z jednej strony Polacy deklarują, że ilość odpadów generowanych w ich gospodarstwach domowych nie uległa znaczącym zmianom w przeciągu ostatnich 5 lat. Z drugiej jest to niezgodne z oficjalnymi statystykami, według których w latach 2014-2019 ilość odpadów komunalnych na osobę w Polsce wzrosła o prawie ¼.

Raport bada trudności i przeszkody leżące przed cyrkularną transformacją w Polsce, jednak pokazuje również pozytywne trendy. Przykładem dobrych praktyk może być sposób używania mebli. Ze względu na stosunkowo dużą wartość ekonomiczną i trwałość produktów jakimi są meble, należy uznać, że sposób ich użytkowania przez konsumenta jest w istotnym stopniu zgodny z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego. Okazuje się, że 60% respondentów deklarujących pozbycie się mebla, podstawowym postępowaniem jest szukanie dla niego nowego właściciela w postaci potrzebujących, rodziny i znajomych oraz chętnych, którzy są w stanie zapłacić za mebel.

Oceniając deklaracje respondentów dotyczące gospodarowania odpadami  wyraźnie widać, że system kaucyjny, zarówno dla opakowań szklanych jak i plastikowych ma w Polsce przyszłość. 91% i 84% respondentów twierdzi, że w ramach systemu kaucyjnego byłaby w stanie oddawać do odpowiednich punktów zwrotne opakowania szklane i plastikowe. Średni poziom gratyfikacji pieniężnej, przy której konsumenci skłonni byliby korzystać z systemu to ok. 37 gr. za opakowanie. Natomiast co trzeci konsument zadowoliłby się nawet niższą kwotą.

Pobierz raport i przekonaj się, jak polscy konsumenci postrzegają swoje nawyki i decyzje zakupowe, z punktu widzenia cyrkularności i ekologii – RAPORT