2021-11-23

II edycja konkursu "Wartość w medycynie Dragon's Grant & Endorsement"

Rusza druga edycja międzynarodowego konkursu „Wartość w medycynie Dragon's Grant & Endorsement”. Konkurs skierowany jest  do  instytucji działających w obszarze ochrony zdrowia, które wdrażają praktyczne rozwiązania z obszaru organizacji systemu w oparciu o jakość tzw. Value Based Healthcare. Konkurs organizowany jest przez Polską Koalicję Medycny Personalizowanej, Instytut INNOWO we współpracy z Value Based Healthcare Center Europe. Laureaci polskiej edycji będą mieli szansę zmierzyć się z najlepszymi międzynarodowymi  projektami  w międzynarodowym finale konkursu w Holandii.  Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem objęli Narodowy Fundusz Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta, Polska Federacja Szpitali, Polskie Towarzystwo Koordynowanej Ochrony Zdrowia, Gdański Uniwersytet Medyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum.

W zeszłym roku po raz pierwszy Instytut INNOWO i Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej PKMP zorganizowały polską edycję konkursu „Wartość w medycynie Dragon's Grant & Endorsement”. Dzięki tej inicjatywie polskie projekty mogły zaprezentować się na arenie międzynarodowej i konkurować z najlepszymi inicjatywami z tego obszaru z Europy. Laureatami polskiej edycji zostali Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańskui Dolnośląskie Centrum Onkologii. Polski projekt Pomorski model zintegrowanej opieki dla chorych na zaawansowaną POChP Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku zwyciężył w międzynarodowym konkursie VBHC PRIZE Dragon's Grant & Endorsement. Natomiast Dolnośląskie Centrum Onkologii z projektem Sieci Szpitali Onkologicznych przeszło do ścisłego finału i w efekcie zdobyło drugie miejsce w kategorii VBHC Dragons Endorsement

Celem projektu jest budowanie świadomości koncepcji systemu ochrony zdrowia opartego na wartościach i innowacyjnych rozwiązaniach mających na celu zwiększenie efektywności systemu. VBHC Dragon’s Grant jest inicjatywą, która ma na celu promowanie praktycznych rozwiązań z obszaru organizacji systemu w oparciu o jakość, które są wdrażane w instytucjach ochrony zdrowia na całym świecie. Najlepsze projekty wyróżnione są prestiżową nagrodą Value Based Healthcare Prize i muszą spełnić następujące warunki:

1.    Zapewniają pacjentowi najwyższą jakość,
2.    Koncentrują się na pacjentach i ich spersonalizowanym procesie leczenia, według najnowszych wytycznych medycznych
3.    Są opłacalne,
4.    Wprowadzają innowacje w szerokim znaczeniu tego słowa; tj. organizacyjne, medyczne i / lub diagnostyczne,
5.    Mogą być wdrożone w całym cyklu opieki.


Każdego roku wybrane inicjatywy są wyróżniane  nagrodami VBHC w następujących kategoriach:
•    nagroda główna,
•    za rezultaty  leczenia pacjentów,
•    za opłacalność
•    za najlepszą współpracę.


Zwycięzcy są wybierani przez renomowane międzynarodowe jury składające się z kluczowych ekspertów w dziedzinie opieki zdrowotnej i naukowców. Najlepsze projekty edycji polskiej zostaną zaprezentowane podczas VII Forum Polskiej Kolacji Medycyny Personalizowanej w kwietnia 2022. Polscy laureaci konkursu zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w międzynarodowym etapie  VBHC Dragon's Grant & Endorsement i będą konkurować z najlepszymi rozwiązaniami z całego świata.  Poza szerokim uznaniem związanym z nagrodą, laureaci otrzymają również opinię ekspercką od renomowanego jury oraz zdobędą szansę na nawiązanie kontaktu z pionierami opieki zdrowotnej opartej na wartościach i międzynarodową społecznością VBHC. Rozdanie nagród w edycji międzynarodowej odbędzie się w maju 2022 r. w Holandii.

 

Formularz aplikacyjny prosimy wysłać pod adres e-mail: vbhc@innowo.org 

Regulamin

Pobierz formularz  

Zeszłoroczna edycja

Więcej informacji na temat edycji międzynarodowej:  http://vbhcprize.com