2021-11-22

Wspólnie dla gospodarki o obiegu zamkniętym - podsumowanie projektu oto-GOZ

Czy Polska planuje wprowadzać zmiany w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego? Jakie są zagraniczne standardy i dobre praktyki cyrkularnej transformacji? Okazją do odpowiedzi na te pytania jest konferencja Ministerstwa Rozwoju i Technologii „Wspólnie dla gospodarki o obiegu zamkniętym – podsumowanie projektu oto-GOZ”. Odbędzie się ona 22 listopada 2021 w formie interaktywnego spotkania online.

 

Konferencja zamyka trzyletni rządowy projekt OTO-GOZ realizowany w ramach programu GOSPOSTRATEG. Celem projektu było opracowanie systemu wskaźników pomiarowych, umożliwiających ocenę postępu w transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Monitorował on również wpływ gospodarki cyrkularnej na rozwój społeczno-ekonomiczny na poziomie regionów oraz narodowym. Projekt realizowany jest przez konsorcjum, którego liderem jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii, a pozostali partnerzy to Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Główny Urząd Statystyczny oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

 

W agendzie m.in. międzyresortowy panel z udziałem przedstawicieli ministerstw kluczowych dla wdrożenia GOZ w Polsce, sesja poświęcona miastom i regionom oraz prezentacje najciekawszych polskich rozwiązań cyrkularnych. Tematem panelu podsumowującego wydarzenie będzie w dyskusja na temat gotowości polskiego społeczeństwa na szerokie wprowadzenie rozwiązań cyrkularnych dla konsumentów. Podczas konferencji głos zabiorą również przedstawiciele nauki i biznesu zarówno z Polski jak i z zagranicy, to okazja do wysłuchania prelegentów z University of Cambridge, Politechniki Łódzkiej, SystemiqCatalyze Group oraz Circle Economy.

Relacja z wydarzenia

Pobierz raport "Eko-rozwiązania na jutro w sektorze chemicznym"

 

Prezentacje:

Agnieszka Nowaczek, IGSMiE, Projekt OTO-GOZ – wskaźniki transformacji w kierunku GOZ

Ben Nixon, Systemiq,Together for a circular economy

dr Piotr Kopyciński, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wskaźniki oceny transformacji kraju w kierunku GOZ - zrównoważona konsumpcja

dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH, IGSMiE, Nasze osiągnięcia. Projekt oto-GOZ

Matthew Fraser, Circle Economy, The CIRCULARITY GAP Report 

prof. dr hab. Wojciech Paprocki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Nowy paradygmat kreowania i obsługi potrzeb mobilności w gospodarce cyrkularnej

Gilles de Clercq, Renasci, Production od biofuels and bioenergy from the organix fraction of municipa solid waste and refuse derived fuel 

dr Jonathan Cullen, University of Cambridge, Material and energy flows in the Polish industry

Carla van Alem & Fosca Poltrionieri, Catalyze Group, Laying the foundation for a successful grant application

dr hab. Małgorzata Koszewska, Politechnika Łódzka, Czy konsument jest gotowy na GOZ?

Magdalena Kitlas, Pracodawcy RP, Włącz Czystą Energię dla Polski

prof. dr hab. Danuta Ciechańska, Klaster Biogospodarki, Polskie rozwiązania biznesowe z obszaru GOZ - sektor chemiczny