2022-01-07

INNOWO na Circular Europe Days w Dubaju

CZYM JEST CIRCULAR EUROPE DAYS W DUBAJU?

Już 17 i 18 stycznia European Circular Economy Stakeholder Platform, działająca na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego koalicja w ramach Komisji Europejskiej, zaprezentuje na arenie międzynarodowej europejskie dobre praktyki gospodarki cyrkularnej podczas Circular Europe Days w Dubaju. Wydarzenie to odbędzie się podczas Tygodnia Celów Globalnych Dubai Expo, który zbiega się z Tygodniem Zrównoważonego Rozwoju w Abu Dhabi.

Dubai Expo Global Goals Week ma na celu zjednoczenie przedsiębiorstw na całym świecie i nakłonienie do dalszych działań na rzecz zrównoważonej i inkluzywnej przyszłości. Wydarzenie to jest okazją do zaprezentowania tego, co Europa ma do zaoferowania w dziedzinie gospodarki cyrkularnej i stworzenia międzynarodowej przestrzeni dla czołowych unijnych przedsiębiorców zajmujących się gospodarką cyrkularną. W celu ułatwienia europejskim przedsiębiorcom współpracy i nawiązywania kontaktów dostępna będzie platforma matchmakingowa, zarówno na miejscu, jak i online, zapewniona przez Europejską Sieć Przedsiębiorczości (EEN).

Liderzy grupy koordynacyjnej ECESP zorganizują osiem wydarzeń hybrydowych, których gospodarzami będzie pięć pawilonów krajowych, w tym polski. Przez dwa dni członkowie grupy koordynacyjnej będą prezentować międzynarodowej publiczności prace wykonane przez poszczególne grupy w zakresie różnych tematów, od budownictwa i infrastruktury, przez zamówienia cyrkularne, po zachęty ekonomiczne i zrównoważone gospodarowanie żywnością w duchu gospodarki obiegu zamkniętego.

 

INNOWO, jako członek ECESP, ma przyjemność zaprosić na wydarzenia w pawilonie polskim:

PRZYSZŁOŚĆ BIOGOSPODARKI W KONTEKŚCIE TRANSFORMACJI CYRKULARNEJ

Obszar odpadów żywnościowych, systemów żywnościowych i biogospodarki jest kluczowy dla udanej transformacji cyrkularnej. Potrzeba odstąpienia od linearnego podejścia do biogospodarki, w kierunku cyrkularności i zrównoważonego rozwoju, jest oczywista. Pozostaje jednak pytanie: Jak osiągnąć cyrkularność w tym sektorze? Wydarzenie ma na celu uwypuklić znaczenie i złożoność biogospodarki, jako siły napędowej transformacji cyrkularnej w Europie oraz przedstawienie potencjalnych rozwiązań. Prelegenci wskażą udane przykłady rozwiązań problemów związanych z odpadami żywnościowymi. Podczas wielostronnej dyskusji panelowej, eksperci reprezentujący organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa i administrację będą dyskutować o przyszłości biogospodarki w kontekście transformacji cyrkularnej.

Praktyczne informacje o wydarzeniu

Data i godzina: Wtorek, 18 stycznia, 13.00 - 14.45 ZEA / 10.00 - 11.45 (CET)

Lokalizacja: Pawilon Polski, Expo 2020 Dubaj

Typ wydarzenia: hybrydowe

Agenda: KLIK

Język: angielski

 

CYRKULARNE SYSTEMY PODATKOWE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE JAKO WSPARCIE TRANSFORMACJI CYRKULARNEJ

Podczas tej sesji zaprezentowane zostaną wyniki prac grup ECESP zajmujących się bodźcami ekonomicznymi i zamówieniami cyrkularnymi  oraz potencjał tych instrumentów w przejściu na cyrkulacyjny model gospodarczy w Europie. Poruszymy kwestię znaczenia wyrównywania szans cyrkularnych produktów, usług i modeli biznesowych, wobec ich alternatyw oraz sposobów osiągnięcia tego celu. Choć oba instrumenty są niezbędne w tym aspekcie, ich zastosowanie jest wciąż niewystarczające, aby wpłynąć na transformację cyrkularną. Dlaczego tak się dzieje? Co możemy zrobić, aby wesprzeć wykorzystanie tych instrumentów? Jakie rodzaje opodatkowania i systemu zamówień publicznych byłyby zgodne z modelem cyrkularnym? Szczególny nacisk zostanie położony na praktyczne wdrożenie tych instrumentów w Europie. Sesję zakończy interaktywna debata.

Praktyczne informacje o wydarzeniu     

Data i godzina: Wtorek, 18 stycznia, 15.00 - 16.30 ZEA / 12.00 - 13.30 (CET)

Lokalizacja: Pawilon Polski, Expo 2020 Dubaj

Typ wydarzenia: hybrydowe

Agenda: KLIK

Język: angielski

 

INFORMACJE I AGENDA PO ANGIELSKU: KLIK

WIĘCEJ INFORMACJI O INNYCH WYDARZENIACH: https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/ecesp-goes-global-showcasing-europes-excellence-circular-economy

REJESTRACJA: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ECESP-at-Europe-circular-days-2022

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym ważnym, międzynarodowym wydarzeniu!