2022-01-19

Premiera 5. Circularity Gap Report

Nasz świat jest tylko w 8,6% cyrkularny. Oznacza to, że marnujemy ponad 91% wszystkich używanych materiałów – co gorsza cyrkularność obniża się, zamiast wzrastać. Dziś już wiemy, że tylko pomiędzy COP25 w Paryżu w 2015 r., gdzie powstało Porozumienie Paryskie, a COP26 w Glasgow w 2021 r., wydobyto o 70% więcej materiałów pierwotnych niż to, co Ziemia może bezpiecznie uzupełnić.

Skąd to wiemy? Dzięki badaniu Circularity Gap Report, które przeprowadzane jest co roku od pięciu lat. Dzisiaj odbyła się premiera 5. raportu.

Podczas premiery Laxmi Haigh, z Circle Economy, podkreśliła wszechstronny aspekt GOZ, która podpowiada skalowalne rozwiązania na wielu poziomach: lokalnych, samorządowych, krajowych czy globalnych. Co więcej, GOZ proponuje odpowiedzi na wyzwania klimatyczne czy potrzeby konsumenckie. Właśnie dlatego w najnowszej edycji raportu znaleźć można m.in. 21 rozwiązań dla biznesu, miast czy na poziomie krajowym, które wzmacniają transformację cyrkularną.

Dlaczego więc dalej rozwiązania cyrkularne są w mniejszości? Raport próbuje odpowiedzieć na to pytanie podając zarówno konkretne przykłady zmarnowanych szans na wprowadzenie cyrkularności, jak i wyzwania związane z przekształcaniem gospodarki z liniowej, na cyrkularną, jak i dobre praktyki i innowacje. Anders Wijkman podkreślił rolę działań systemowych oraz konieczność tworzenia cyrkularnych regulacji na poziomie legislacyjnym, które wzmacniałby działania oddolne, jednostkowe. Tylko wspólne działanie, w mądry i przemyślany sposób może przyczynić się do osiągnięcia cyrkularności, której tak potrzebujemy. Marc de Wit, który jest inicjatorem badania opowiadał o motywacji do jego powstania oraz dalszych kierunkach rozwoju inicjatywy.

Czym jest Circularity Gap Report?

W 2017 roku organizacja Circle Economy postanowiła dokonać dokładnego pomiaru gospodarki cyrkularnej na świecie, aby odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie działania musimy podjąć by zmienić linearny sposób działania globalnie. Brak dostępu do danych hamował rozwój tej koncepcji, jak i utrudniał monitorowanie postępów.

Dlatego w styczniu 2018 r., podczas Światowego Dorocznego Forum w Davos, opublikowano pierwszy raport Circularity Gap Report. Ten pierwszy raport ustalił, że nasz świat jest tylko w 9,1% cyrkularny. Zapewnił on również ramy i bazę faktów do pomiaru i monitorowania postępu w niwelowaniu globalnej luki w zakresie cyrkularności.

Od tego czasu badanie jest powtarzane co roku, właśnie wyszła jego piąte wydanie. Powstała również Circularity Gap Reporting Initiative – inicjatywa, która będzie gromadzić globalnych, międzysektorowych interesariuszy ze środowisk akademickich, biznesowych, organizacji pozarządowych i rządów, aby wnieść swój wkład, ocenić i zatwierdzić raport roczny.

Circularity Gap Report jest nieocenionym źródłem wiedzy i danych dotyczących cyrkularności oraz zrównoważonego rozwoju.

Zapoznaj się z Circularity Gap Report (KLIK) i pobierz edycję 2022 ( dostępne również interaktywne streszczenie) (KLIK)