2022-01-25

Polska szkoła biologii molekularnej w praktyce

W imieniu Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej oraz Instytutu INNOWO zapraszamy do udziału w warsztatach z cyklu Polska szkoła biologii molekularnej w praktyce pt. „Strategie diagnostyczno – terapeutyczne u chorych na nowotwory układu moczowo-płciowego”.

Szkolenie „Strategie diagnostyczno – terapeutyczne u chorych na nowotwory układu moczowo-płciowego” ma na celu przybliżenie lekarzom onkologom podstaw biologii molekularnej i genetyki, a także wykorzystanie tej wiedzy w diagnostyce molekularnej i praktyce klinicznej w nowotworach układu moczowo-płciowego.

Data: 16.02.2021 w godzinach 15.00-19.00 (on-line).

Program:

15.00-15.20 Rola i miejsce zaawansowanej diagnostyki genetycznej w ginekologii
onkologicznej, prof. dr hab. n.med. Mariusz Bidziński, konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii
onkologicznej, Kierownik Kliniki Ginekologii Onkologicznej w NIO PIB
15.20-15.40 Strategia diagnostyki genetycznej w nowotworach narządu rodnego, dr hab. n.med.
Beata Jagielska, Prezes PKMP
15.40-16.10 Algorytmy diagnostyczne oraz rodzaje badań genetycznych w nowotworach układu
moczowo-płciowego. Interpretacja wyniku badania genetycznego, dr n.med. Andrzej Tysarowski,
Kierownik Pracowni Diagnostyki Molekularnej Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie
16.10-16.30 Nowości diagnostyczne w patologii molekularnej układu moczowo-płciowego,
dr n.med. Michał Pyzlak, Zakład Patologii, Narodowy Instytut Onkologii – PIB w Warszawie,
Centrum Diagnostyki Patomorfologicznej
16.30-16.50 Leczenie precyzyjne w nowotworach układu moczowego, dr n.med. Iwona
Skoneczna, Kierownik Oddziału Chemioterapii, Szpital Grochowski
16.50-17.20 Implikacje kliniczne molekularnej klasyfikacji raka trzonu macicy, dr n.med. Grzegorz
Szewczyk, WUM
17.20-17.30 Finansowanie badań genetycznych w ramach zawartych umów z NFZ - aspekty
rozliczeniowe, finansowe i prawne, mgr inż. Magdalena Sakowicz, Polska Koalicja Medycyny
Personalizowanej
17.30-17.50 Zamówienia na usługi badań laboratoryjnych/diagnostycznych, a zamówienia
publiczne na zakup sprzętu/odczynników do badań laboratoryjnych/diagnostycznych,
mec. Adam Twarowski, Członek Komisji Bioetycznej w Narodowym Instytucie Onkologii – PIB
w Warszawie
17.50-18.10 Badania molekularne w skriningu raka szyjki macicy – pilotaż badań HPV HR
w Polsce, dr hab. n.med. Andrzej Nowakowski, profesor instytutu, Kierownik Centralnego Ośrodka
Koordynującego Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy, Zakład Profilaktyki Nowotworów,
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie PIB
18.10-18.30 Wykład sponsorowany
18.30-18.40 Zakończenie i podsumowanie

Szkolenie będzie doskonałą okazją do zdobycia wiedzy, zadawania pytań i dzielenia się doświadczeniami, pracowników sektorów ochrony zdrowia. Wydarzenie poprowadzą wybitni specjaliści posiadający ekspercką wiedzę w tym obszarze.

 

Prelegenci:

 • prof. dr hab. n.med. Mariusz Bidziński, Konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii
  onkologicznej, Kierownik Kliniki Ginekologii Onkologicznej w NIO PIB

 • dr hab. n.med. Beata Jagielska, Prezes Polskiej Koalicji Medycyny
  Personalizowanej

 • dr n.med. Andrzej Tysarowski, kierownik Pracowni Genetycznej Narodowego
  Instytutu Onkologii - PIB w Warszawie

 • dr n.med. Michał Pyzlak, Zakład Patologii, Narodowy Instytut Onkologii – PIB
  w Warszawie

 • dr n.med. Iwona Skoneczna, Szpital Grochowski

 • prof. dr hab. n.med. Andrzej Nowakowski Narodowy Instytut Onkologii – PIB
  w Warszawie

 • mgr inż. Magdalena Sakowicz, Kierownik Działu ds. Rozliczeń Świadczeń
  Zdrowotnych Narodowego Instytutu Onkologii – PIB w Warszawie

 • mec. Adam Twarowski, Członek Komisji Bioetycznej w Narodowym Instytucie
  Onkologii – PIB w Warszawie

Program pdf

Link do rejestracji