2022-02-15

VII Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej oraz Międzynarodowa Szkoła Biologii Molekularnej

Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej razem z Instytutem Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO mają przyjemność zaprosić na VII Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej oraz Międzynarodową Szkołę Biologii Molekularnej. Dwudniowy cykl wydarzeń poświęconych tematyce medycyny personalizowanej odbędzie się 30-31 maja 2022.

Koncepcja medycyny personalizowanej opiera się na dokładnej znajomości molekularnych podstawy patogenezy chorób, która pozwala na zastosowanie terapii celowanej i ukierunkowanej na zablokowanie kluczowego mechanizmu choroby. Podstawowym warunkiem rozwoju medycyny personalizowanej jest powszechna dostępność wysokiej jakości diagnostyki patomorfologicznej i genetycznej. Międzynarodowa Szkoła Biologii Molekularnej to wydarzenie mające na celu przybliżenie najnowszych standardów i strategii diagnostyczno-terapeutycznych w onkologii. W tym roku poruszona zostanie m.in. tematyka strategii diagnostyczno-terapeutycznych u chorych na nowotwór płuca, na nowotwory układu moczowo-płciowego (jajnika, prostaty, pęcherza, trzonu) czy roli współczesnych badań genetycznych (NGS sekwencjonowania następnej generacji), jako przyszłości  kompleksowej diagnostyki. Międzynarodowa Szkoła Biologii Molekularnej odbędzie się 30 maja 2022.

W trakcie trwania wydarzenia przewidziane są sesje warsztatowe.

Wydarzenie sponsorują: AMOGEN, Analityk Genetyka, Astra Zeneca, BAYER, BIOCARTIS, Bristol Myers Squibb, Roche, Theromofisher oraz Qiagen.

VII Forum Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej to kolejna edycja jednego z najciekawszych wydarzeń z obszaru ochrony zdrowia - doroczna konferencja, podczas której poruszane są istotne tematy z punktu widzenia poprawy funkcjonowania systemu, jak i zwiększenia skuteczności leczenia poprzez innowacyjne terapie personalizowane. To spotkanie czołowych europejskich i polskich ekspertów działających w obszarach klinicznych, systemowych, technologii lekowych oraz nielekowych. Tegoroczne Forum odbędzie się 31 maja 2022.

Podczas tegorocznej edycji będziemy starali się ustalić miejsce nowoczesnej diagnostyki w rozwoju medycyny personalizowanej, dyskutowali o współczesnych metodach zarządzania danymi, jako skutecznym narzędziu diagnostycznym, a także zastanawiali się nad wyzwaniami diagnostyki chorób rzadkich czy jakością w diagnostyce molekularnej. Debata będzie toczyła się w gronie polskich i zagranicznych ekspertów z obszarów klinicznych, systemowych, technologii lekowych i nielekowych.

Tegoroczne Forum odbędzie się w czerwcu pod hasłem wspólnego tworzenia mapy drogowej medycyny personalizowanej przyszłości. Już niedługo opublikujemy agendę wydarzenia. Serdecznie zapraszamy do włączenia się w debatę o przyszłości medycyny personalizowanej!

Wydarzenie sponsoruje Infarma i jest objęte Honorowym Patronatem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

REJESTRACJA NA VII FORUM MEDYCYNY PERSONALIZOWANEJ 

REJESTRACJA NA MIĘDZYNARODOWĄ SZKOŁĘ BIOLOGII MOLEKULARNEJ