2022-03-29

Rekomendacje w obszarze diagnostyki genetycznej u chorych na nowotwory.

Wartość w ochronie zdrowia i optymalizacja efektywności leczenia pacjentów to priorytety dzisiejszej medycyny. Medycyna personalizowana dostarcza ku temu odpowiednie narzędzia w postaci innowacyjnych, precyzyjnych metod leczenia i odpowiedniego planowania procesu terapii z wykorzystaniem nowoczesnych wyrobów medycznych. Jednak, aby  w pełni wykorzystać możliwości jakie nieście ze są medycyna personalizowana konieczne są pewne zmiany systemowe i optymalizacja procesów  diagnostyczno-terapeutycznych.

W ramach działań  Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej multidyscyplinarny zespół ekspertów systemowych i klinicznych przygotował rekomendacje poprawy funkcjonowania medycyny personalizowanej. Postulowane jest m.in. wprowadzenie wymogu akredytacji ISO15189 dla podmiotów prowadzących diagnostykę molekularną chorób nowotworowych niezależnie czy jest to pracownia molekularna w obrębie zakładu patomorfologii czy medyczne laboratorium diagnostyczne jak również opracowanie schematów diagnostycznych. Eksperci postuluja także, aby dla wybranych rozpoznań onkologicznych wprowadzono bezpośrednią możliwość wykonania badań na etapie rozpoznania patomorfologicznego oraz aby opracowano wytyczne zgodnie z którymi patolodzy będą zlecać badania w określonych typach nowotworów. Konieczne jest dofinansowanie sieci ośrodków akredytowanych do realizacji zaawansowanych badań diagnostycznych molekularnych w ramach środków pochodzących z Funduszu Medycznego.

Szczegółowe rekomendacji dostępne są pod poniższym linkiem: pobierz