2022-05-16

Circularity GAP Report Poland - drugie spotkanie Koalicji Ekspertów

13 maja odbyło się drugie już spotkanie Koalicji Ekspertów ds. raportu na temat cyrkularności polskiej gospodarki Circularity GAP Report Poland.

Carlos Pablo Sigüenza z Circle Economy przedstawił wstępne wyniki badań, co wywołało ożywioną dyskusję na temat możliwych scenariuszy implementacji gospodarki obiegu zamkniętego w Polsce. Ogromne zainteresowanie ze strony polskich interesariuszy wskazuje na szerokie możliwości rozwoju polskiego rynku w sposób zrównoważony.

„To będzie ważny dzień dla Polski, kiedy raport zostanie opublikowany,” powiedziała Cathrine Barth z Natural State, norweskiej firmy zajmującej się planowaniem i tworzeniem zrównoważonych rynków. Cathrine przedstawiła koalicjantom strukturę raportu na podstawie Circular Gap Report Norway. Dodała następnie, że Norwegia, jak każdy inny kraj, nie jest w stanie samodzielnie dokonać transformacji i potrzebna jest do tego współpraca z innymi krajami. „Polska jest naturalnym partnerem Norwegii pod względem transformacji do gospodarki cyrkularnej, ponieważ jest jej ważnym partnerem handlowym.”

Spotkanie zamknęła dr Agnieszka Sznyk, prezeska INNOWO, podkreślając, że chociaż proces powstawania raportu wymaga jeszcze dużo pracy, to finalnie będzie to niezbędne narzędzie dla diagnozowania wyzwań związanych z transformacją z gospodarczego modelu linearnego na cyrkularny w Polsce.

Prace nad Circularity GAP Report Poland będą trwały do października 2022, gdy podczas Circular Week (3-9.10.2022) odbędzie się uroczysta premiera raportu. Za projekt odpowiedzialny jest polski Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO, norweska firma strategiczna Natural State oraz holenderska agencja non-profit, Circle Economy. Circularity GAP Report Poland ma na celu dostarczenie wiedzy na temat stanu polskiej gospodarki cyrkularnej oraz zbadanie i zidentyfikowanie możliwości dalszego rozwoju w tym kierunku. Istotą tej przemiany jest budowanie nowych relacji biznesowych, w których nacisk położony jest na rozwój zrównoważonych i cyrkularnych łańcuchów wartości, produktów i usług.

Raport «Circularity GAP Report Poland» jest finansowany w ramach programu EEA i Norway Grants.