2018-09-02

Innowacyjna Gospodarka. Rola Polityki Ekonomicznej.

 

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną wyniki badań naukowych nt. innowacyjności gospodarki
– jej poziomu, perspektyw i determinant – a także odbędzie się debata z udziałem ekspertów
ze środowisk akademickiego, gospodarczego oraz sfery publicznej. 

Gośćmi specjalnymi wydarzenia będą prof. Jan Toporowski z Uniwersytetu Londyńskiego oraz prof. Robert Faff z Uniwersytetu w Queensland.

Agnieszka Sznyk, Prezes Zarządu INNOWO, weźmie udział w debacie nt. „Rola naukii edukacji we wspieraniu innowacyjności gospodarki" (14 września  br. w godz. 11.30 – 13.00).

Konferencja odbywa się w ramach programu edukacji ekonomicznej jako część projektu I edycji studiów podyplomowych Innowacyjna gospodarka. Rola polityki ekonomicznej".