2018-09-10

Grupa robocza ds. kompetencji cyfrowych przy Ministerstwie Cyfryzacji

W sierpniu br. w Ministerstwie Cyfryzacji została powołana Grupa robocza ds. kompetencji cyfrowych, a dr Agnieszka Sznyk, Prezes INNOWO, weszła w skład grupy Edukacja SI.

Podstawowym zadaniem grupy jest opracowanie planu działań na rzecz podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych w Polsce oraz planu działań na rzecz kompetencji cyfrowych kadr administracji publicznej.
Grupa jest odpowiedzią na potrzebę koordynacji projektów i programów operujących w obszarze podnoszenia kompetencji cyfrowych podstawowych jak i zaawansowanych obywateli, z wyróżnieniem działań na rzecz kadr administracji publicznej. Do prac grupy zaproszeni są w szczególności reprezentanci organizacji i zrzeszeń działających na rzecz podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych, celem osiągnięcia spójnej wizji w tym obszarze.