2018-10-08

Mazowsze o gospodarce na okrągło

Istotą Mazovia Circular Congres (MCC) było przedstawienie możliwości gospodarki obiegu zamkniętego. Jako miejsce spotkania wybrano Płock ze względu na znaczenie miasta dla rozwoju gospodarczego regionu. Inspiracją dla organizacji kongresu był realizowany na Mazowszu projekt C-Voucher, finansowany ze środków Programu Horyzont 2020, kluczowego jeśli chodzi o rozwój gospodarki obiegu zamkniętego.


Wnioski z wydarzenia wskazują, że duży biznes już jest przekonany, iż właśnie gospodarka okrężna jest kierunkiem, w którym powinien iść rozwój odpowiedzialnego biznesu. Aby zachęcić do tego podejścia przedstawicieli małego biznesu zorganizowano kongres, którego celem było spotkanie przedstawicieli obu grup oraz zaproponowanie wdrożenia innowacyjnych rozwiązań niosących korzyści biznesowe, a także idei związanych z ochroną środowiska. Trudnej roli wprowadzenia we właściwe rozumienie gospodarki obiegu zamkniętego oraz jej znaczenia podjęli się czołowi spikerzy MCC - Renatka Krcova, dyrektor Europejskiej Siec Regionów Chemicznych, Irena Pichola, Partner Deloiite i Lider zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju w Polsce i Europie Środkowej, Sanyu Karani CEO Fundingbox, Zygmunt Krasiński Dyrektor Krajowego Punktu Programów Badawczych UE, Maria Andrzejewska Dyrektor UNEP-GRID, Marta Krawczyk z Rekopol, dr Agnieszka Sznyk CEO INNOWO, Jakub Bińkowski ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Maciej Krzyczkowski z IKEA. Uczestnicy nakreślili ramy prawne i biznesowe transformacji gospodarki oraz wskazali możliwości wdrożenia omawianych rozwiązań do biznesu.


Przeglądu form finansowania innowacyjnych rozwiązań dla samorządów, przedsiębiorców i nauki podjęła się Katarzyna Kazimierczuk z ID Norway, która razem z ekspertami z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz Youth Business Poland wskazała potencjalne źródła finansowania proponowanych rozwiązań, począwszy od środków krajowych, w tym regionalnych, po międzynarodowe oraz unijne. 


Uczestnicy kongresu musieli zdecydować o wyborze panelu tematycznego, co nie było łatwe biorąc pod uwagę szeroki zakres tematów. Prezentacje i debaty przedstawicieli branży spożywczej, szeroko rozumianej produkcji oraz warsztatowy charakter sesji związanej z problematyką miejską wprowadzały w praktyczne aspekty i związane z tym wyzwania transformacji poszczególnych obszarów w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. Mazowiecki Park Naukowo Technologiczny w Płońsku, Fundacja Unimos oraz Płocki Park Naukowo Technologiczny wraz z Mazowieckim Klastrem Chemicznym były organizatorami tej części wydarzenia.


Nie zabrakło również inspiracji dla młodzieży - drugi dzień MCC był przeznaczony dla słuchaczy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Studenci tejże uczelni mogli poznać ideę gospodarki obiegu zamkniętego, a zainspirowani innowacjami myśleć o własnym biznesie, korzystając ze środków mazowieckiego inkubatora. Uczestnicy MCC mogli również wziąć udział w wizytach studyjnych zorganizowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku oraz Wodociągi Płockie. Dodatkową atrakcją zapewnioną przez Wodociągi był saturator rodem z PRL.


Projektami wspierającymi kongres, były także międzynarodowy GreenerSites finansowany z Interreg Central Europe, który stanowił kanwę dla sesji Circular City i był osią dla rozmowy o wykorzystaniu nowych technologii, terenach poprzemysłowych a także zrównoważonym rozwoju miast oraz współfinansowany ze środków Samorządu Województwa projekt Mazowieckiego Klastra Chemicznego – REMOVAL, stanowiący podstawę panelu Circular Manufacturing. 


Kongres był znakomitą okazją do spotkania ludzi, dla których gospodarka obiegu zamkniętego jest czymś więcej niż tylko ideą. Organizatorami MCC byli Samorząd Województwa Mazowieckiego, Agencja Rozwoju Mazowsza, Płocki Park Naukowo –Technologiczny z ponad 20 partnerami strategicznymi i wspierającymi.