2018-06-18

Festiwal Wody

W dniach 26-28 września odbędą się pierwsze Międzynarodowe Targi Branży Komunalnej w Centrum Konferencyjnym PTAK w Nadarzynie. Zapraszamy do strefy FESTIWAL WODY w drugim dniu targów na niezwykle interesującą konferencję dotyczącą innowacyjnych rozwiązań i przyszłości sektora wodnego w polskiej gospodarce. Konferencja kierowana jest do przedstawicieli sektora publicznego i prywatnego.

DLACZEGO?

Festiwal wody - konferencja dla profesjonalistów sektora wodnego

Woda jest najważniejszym zasobem naturalnym, a gospodarka wodna stanowi globalne wyzwanie dla zarządzania zasobami, czego efektem są nowe regulacje unijne i państwowe. Instytucje związane z gospodarką wodną poszukują nowoczesnych rozwiązań biznesowych i technologicznych ułatwiających efektywne zarządzanie. Jednocześnie czynniki zewnętrzne wpływające na jakość i dostęp do wody generują dodatkowe trudności. Zaburzenie obiegu wody w ekosystemach prowadzi do pustynnienia i zaniku życia biologicznego w środowisku przyrodniczym w niektórych rejonach Polski. Jest zjawiskiem niezwykle groźnym. Powoduje niebezpieczne konsekwencje zdrowotne, społeczne, ekonomiczne i gospodarcze. Bez kompleksowych działań w zakresie skutecznej ochrony, kurczących się w Polsce coraz bardziej zasobów wodnych, trudno będzie te niekorzystne zjawiska powstrzymać i zapobiec poważnym zagrożeniom.

Niezbędne jest retencjonowanie, zatrzymywanie i zawracanie wody do obiegu. Równie ważne są też efektywne sposoby i metody jej uzdatniania z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć techniki. Taka woda nie różni się od źródlanej o czym przekonali się już mieszkańcy wielu polskich miast, którzy ją piją bez obaw, prosto z kranu. Przykładem jest Otwock, podwarszawskie Marki, Radom czy Szczecin.

Wprowadzanie modelowych i nowatorskich rozwiązań, dotyczących racjonalnego zarządzaniem wodą, ma niezwykle istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego, zdrowia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju. Można tego dokonać jedynie dzięki interdyscyplinarnemu podejściu, integrującemu wiedzę naukową i inżynierską z działaniami w wielu dziedzinach uwzględniających procesy biologiczne, hydrologiczne społeczne i gospodarcze.

Więcej informacji na stronie:https://www.konferencjafestiwalwody.pl/