2018-10-08

Asia-Europe Pathways Towards Responsible Consumption and Production: from Linear to Circular Economy

Głównym organizatorem konferencji jest Fundacja Azja-Europa (Asia-Europe Foundation, ASEF), zaś Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIiR) jest gospodarzem wydarzenia i jednym ze współorganizatorów. Konferencja poświęcona będzie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs), a w szczególności celu nr 12: Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja. Wezmą w niej udział przedstawiciele różnych sektorów z Azji i Europy. Dr Agnieszka Sznyk, Prezes INNOWO weżmie udział w panelu dyskujnym drugiego dnia konferencji na temat: Pathways to Circular Economy – Localised Solutions to Global Challenges. 

Zapraszamy do udziału!

Aby zarejestrować się do udziału w konferencji należy wypełnić formularz : https://asef-sdphn.formstack.com/forms/envforum_annual_conference_2018_local 
Formularz należy wypełnić w języku angielskim, który będzie również roboczym językiem konferencji (w trakcie konferencji MIiR zapewni tłumaczenie symultaniczne na język polski przebiegu sesji plenarnych).