2018-10-29

Konsultacje Mapy drogowej transformacji w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego

Na stronie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii zamieszczony został – w ramach roboczych konsultacji - projekt Mapy drogowej transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Uwagi do projektu można przekazywać do 2 listopada br. na adres goz@mpit.gov.pl.

Więcej na: https://mpit.bip.gov.pl/projekty-zarzadzen-i-uchwal/mapa-drogowa-transformacji-w-kierunku-gospodarki-o-obiegu-zamknietym-nowa-wersja.html

Wspomniane konsultacje zostały zapowiedziane przez Jan Staniłko - Dyrektora Departamentu Innowacji MPiT, podczas zamkniętego śniadania dla biznesu. Spotkanie odbyło się w ramach niedawno zakończonego Circular Week.