2018-10-29

Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON Environment

Międzynarodowy Kongres ENVICON Environment każdego roku gromadzi ekspertów z branży, przedstawicieli biznesu, firm komunalnych działających w tym obszarze czy organizacje branżowe. Silnie reprezentowani są także przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej oraz naukowcy.

W trakcie trzech dni kongresu odbywa się kilka sesji obejmujących najważniejsze tematy ochrony środowiska: gospodarkę odpadami, gospodarkę wodno- ściekową, OZE, circular economy, zrównoważony transport – elektromobilność, innowacje dla gminy oraz ochrona powietrza.

Kongresowi towarzyszy uroczysta gala, podczas której są ogłaszane wyniki kilku konkursów dotyczących różnych aspektów ochrony środowiska.

INNOWO jest partnerem merytorycznym Kongresu, a Prezes Agnieszka Sznyk zasiada w Radzie Programowej Kongresu. Zapraszamy na sesję dot. Gospodarki Obiegu Zamkniętego (30 listopada), jest to bezpłatna sesja współorganizowana przez nasz Instytut.

Więcej na: http://envicon.abrys.pl/