2018-11-07

Waste is material without identity

24 października, w ramach Circular Week, odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu „Budownictwo w obiegu zamkniętym w praktyce” pod tytułem „Waste is material without identity”. Udział w nim wzięli przedstawiciele producentów materiałów budowlanych, deweloperzy, architekci oraz stowarzyszenia związane z rynkiem budowlanym w Polsce.


Dr Agnieszka Sznyk, prezes INNOWO – organizatora wydarzenia, zaznaczyła na wstępie jak ważne jest wdrożenie cyrkularnego budownictwa dla naszej gospodarki oraz środowiska naturalnego - „Sektor budowlany w Unii Europejskiej odpowiada za połowę zużycia energii i wydobycia materiałów. Konieczna jest zmiana tego stanu rzeczy. Gospodarka cyrkularna jest koncepcją, która może w znaczący sposób przyczynić się do bardziej produktywnego wykorzystania materiałów w sektorze budownictwa i jednocześnie ograniczyć jego negatywny wpływ na środowisko naturalne” .

Główną częścią spotkania była prezentacja Roba Oomena z Fundacji Madaster, która zajmuje się tworzeniem i obsługą tzw. paszportów materiałowych.

Całość przebiegu debaty można przeczytać tutaj