2018-11-09

Circular Week 2018

Między 22 a 28 października po raz pierwszy w całej Polsce, zorganizowany został  Polish Circular Week, czyli Tydzień w Obiegu Zamkniętym. 
Warsztaty, szkolenia, wizyty studyjne, wykłady, konferencje, wymiana ubrań czy sprzętu, kawiarenki naprawcze -  to tylko niektóre z działań́, w których udział mógł wziąć́ każdy, by dowiedzieć́ się̨ czym jest, i jak przekłada się̨ na codzienne życie, gospodarka obiegu zamkniętego.


Głównym inicjatorem i  organizatorem wydarzeń była Koalicja rECOnomy, ale przyłączyć mógł się każdy – biznes, organizacje pozarządowe, instytucje państwowe, samorządy, osoby prywatne.


Wszystkie działania podejmowane podczas Pierwszego Polskiego Tygodnia Gospodarki Obiegu Zamkniętego miały skłonić́ do zastanowienia się̨ nad codziennymi nawykami konsumpcyjnymi, a także przyczynić́ się̨ do świadomego i rozsądnego korzystania z zasobów.

Zobacz co się wydarzyło podczas tegorocznego Circular Week.  Circular Week 2018