2019-03-06

Statuetka Supermenka 2018 dla prof. Eweliny Nojszewskiej

„Supermenka” to nagroda przyznawana przez Instytut Strategii i Rozwoju, która od trzech lat trafia do rąk wybitnych osobowości ze świata nauki, kultury, ochrony zdrowia i gospodarki.  W poprzednich latach statuetkę otrzymały Anna Malicka, propagatorka idei humanizacji architektury szpitalnej oraz Krystyna Wechmann, Prezes Federacji Stowarzyszeń AMAZONKI.

Tegoroczna statuetka „Supermenka 2018” została przyznana prof. dr hab. Ewelinie Nojszewskiej - niezwykłej kobiecie, która wykazuje najlepszą inicjatywę obywatelską o zasięgu ogólnopolskim z zakresu ochrony zdrowia. Prf. Nojszewska to autorka wielu prac poświęconych ekonomii zdrowia, wykazująca się ogromnym zaangażowaniem wokół tematów poświęconych m.in. badaniu oddziaływania stanu zdrowia na gospodarkę.