2019-02-27

INNOWO koordynatorem w ramach projektu DroneLab Środowisko

Pogarszającą się jakość środowiska polskich miast stanowi poważne wyznanie dla mieszkańców i infrastruktury, ale jednocześnie szanse dla rozwoju nowych branż i innowacyjnych technologii do walki z zanieczyszczeniem klimatu. 

W lutym 2019 roku Górnośląsko- Zagłębiowska Metropolia zainicjowała pracę DroneLabu Środowisko. Jest to inicjatywa nawiązująca do rekomendacji wypracowanych przez interesariuszy Centralnoeuropejskiego Demonstratora Dronów podczas spotkania (15.12.2018, w ramach COP24 w Katowicach) pn. Wykorzystanie dronów na rzecz ochrony środowiska w mieście: ochrona powietrza, ochrona klimatu, rozwój gospodarki obiegu zamkniętego. W ramach DroneLabu Środowisko eksperci CEDD pracować będą nad analizą potencjału i stworzeniem sprzyjających warunków dla wykorzystania Bezzałogowych Statków Powietrznych na rzecz poprawy jakości środowiska na terenie Jednostek Samorządu Terytorialnego. 

Analizując kluczowe potrzeby samorządów lokalnych oraz dojrzałość usług i technologii wykorzystywanych przez polską branżę BSP, w pierwszym kwartale 2019 roku DroneLab Środowisko rozpoczyna pracę nad przygotowaniem standardu usługi dla Jednostek Samorządu Terytorialnego mającej na celu analizę jakości powietrza z wykorzystaniem Bezzałogowych Statków Powietrznych.


W ramach pierwszego etapu prac Górnośląsko- Zagłębiowska Metropolia oraz (wybrany w wyniku konkursu ofert do koordynacji projektu) Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju (INNOWO) wraz z kluczowymi interesariuszami procesu postarają się odpowiedzieć na pytania:
1.  Z jakimi podstawowymi wyzwaniami w zakresie poprawy jakości powietrza borykają się polskie samorządy? 
2. Jakie warunki musi spełniać skuteczna usługa mająca na celu analizę jakości powietrza z wykorzystaniem Bezzałogowych Statków Powietrznych aby wesprzeć Jednostki Samorządu Terytorialnego w rozwiązaniu bieżących problemów związanych z niską jakością powietrza, w tym w szczególności : 
a)  Jakiej wiedzy powinna dostarczyć taka usługa?
b) Jak może wspomóc przygotowanie skutecznych interwencji na terenie JST? 
c) Jak może wzmacniać rozwój świadomości i zmianę postaw wśród mieszkańców?