2019-02-07

Spotkanie w MSZ dla polskich przedsiębiorstw i instytutów badawczych

W środę (6.02) w Ministerstwie Spraw Zagranicznych odbyło się spotkanie dla polskich firm i instytutów badawczych posiadających rozwiązania/technologie cyrkularne poświęcone możliwościom zagranicznej ekspansji.


Bardzo ciekawe prezentacje pokazały konkurencyjność polskiej gospodarki w obszarze circular economy oraz to, że polskie przedsiębiorstwa są niejednokrotnie pionierami w kreowaniu innowacyjnych technologii. Warto i trzeba te rozwiązania pokazywać i promować na światowych rynkach.


Współorganizatorami spotkania był Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyclingu.


Spotkanie otworzył Wojciech Ponikiewski, Dyrektor Departamentu Współpracy Ekonomicznej MSZ, który zaprosił firmy do współpracy z Ministerstwem, jednakże zachęcał do wspólnych działań polskich firm, gdyż to właśnie współdziałanie w tym zakresie zwiększa szanse na silniejsze reprezentowanie polskich interesów za granicą.
I właśnie Polish Circular Hotspot może być takim focal pointem łączącym wiedzę i doświadczenie różnych podmiotów w perspektywie ich zagranicznej ekspansji.


Swoje rozwiązania i technologie zaprezentowały przedsiębiorstwa i sturt-upy, które bardzo mocno angażują się we wzmacnianie gospodarki cyrkularnej w świadomości biznesowej i konsumenckiej.