2019-01-15

Posiedzenie Rady Naukowej INNOWO

14 stycznia br. odbyło się drugie spotkanie Rady Naukowej INNOWO, podczas którego podsumowaliśmy 2018 rok i omawialiśmy projekty na 2019. Nasze działania koncentrować będziemy głównie w obszarach circular economy i ochrony zdrowia.