2019-04-08

Warsaw Climate and Energy Talks

Nowe możliwości biznesowe wynikające z polityki klimatycznej i sprawiedliwa transformacja były głównymi tematami polsko-niemieckiej konferencji Warsaw Climate and Energy Talks, odbywającej się w piątek (5.04) w Ministerstwie Środowiska.


„Warsaw Climate and Energy Talks” zapoczątkowano w 2013 r., z inicjatywy Ministerstw Środowiska Polski i Niemiec. Celem cyklu jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń i wiedzy oraz zintensyfikowanie polsko-niemieckiego dialogu między podmiotami ze świata polityki, biznesu, nauki i społeczeństwa obywatelskiego.
Obradom tegorocznego forum przewodniczyli wiceministrowie środowiska Polski i Niemiec - Michał Kurtyka i Jochen Flasbarth, a Joanna Wis-Bielewicz, członek Zarządu INNOWO, moderowała dwa panele dyskusyjne: Co jest potrzebne, aby stworzyć możliwości biznesowe na drodze do neutralnej dla klimatu gospodarki europejskiej? oraz Zmiany strukturalne w regionach przemysłowych.


Uczestnicy pierwszego z paneli (Joachim Hein, Federation of German Industries; Gerrit Stumpe, Simens Mobility GmbH; Marek Jagieła, BASF Polska/Konfederacja lewiatan; Renata Auchimik, Forum CO2) zastanawiali się m. in. nad kwestią bodźców i rozwiązań, które mogłyby zachęcać przedsiębiorców to intensyfikacji działań na rzecz gospodarki neutralnie klimatycznie. Wszyscy zgodzili się, że najważniejsze jest planowanie w perspektywie długoletniej, tak by ramy w jakich transformacja ma się dokonywać były pewne, stabilne i przewidywalne, a nie zmieniały się co kilka lat. W tym aspekcie niezwykle ważna jest  współpraca z administracją państwową, tak by zmiany polityczne na szczeblu centralnym czy lokalnym nie pociągały za sobą każdorazowych z mian w sferze polityki klimatycznej. Ta współpraca jest też potrzebna by zapewnić korzystne otoczenie legislacyjne dla zmian. To co niezwykle istotne to także stworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności (nowe produkty, procesy, digitalizacja). Trudno jest konkurować cenowo z konwencjonalnymi rozwiązaniami dlatego niezwykle ważne dla rozwoju neutralnej dla klimatu gospodarki jest wprowadzanie rozwiązań stymulujących innowacje.


Transformacja w kierunku społeczeństwa neutralnego klimatycznie powinna być procesem rozłożonym na lata, dokonywanym ewolucyjnie a nie rewolucyjnie, w określonych ramach strukturalno-ekonomicznych. Tylko tak przeprowadzane zmiany pozwolą na uniknięcie wysokich kosztów ekonomicznych i społecznych. To konkluzje płynące z drugiego panelu (Michał Kurtyka, Sekretarz Stanu Ministerstwo Środowiska RP; Jochen Flasbarth, Sekretarz Stanu, Federalne Ministerstwo Środowiska; Joanna Maćkowiak-Pandera, Forum Energii; Frederik Moch, German Trade Union Confederation). Uczestnicy tej debaty byli zgodni, że transformacja nie powinna być przymusem, a impulsem dla mądrych i koniecznych zmian społeczno-gospodarczych. Z pewnością trzeba wykorzystywać pojawiające się szanse, pamiętając jednak przy tym, że to co jest szansą dla jednych, dla innych może oznaczać brak pewności zatrudnienia, a co za tym idzie brak pewności finansowej. Dlatego tak ważne by odpowiednio wcześnie planować i zarządzać zmianą, a nie wprowadzać ją w pośpiechu bo wtedy z pewnością cena będzie zbyt wysoka. Podczas dyskusji wiceminister Kurtyka podkreślał jak ważne jest wsparcie regionów i społeczności zamieszkujących obszary dotknięte dekarbonizacją. „Poprzez zapewnienie odpowiedniego poziomu finansowania wprowadzanych zmian i wdrażanie odpowiednich programów wsparcia dotyczących przekwalifikowania zawodowego, przyczynimy się do rozwoju nowych inwestycji w celu zastąpienia miejsc pracy sektora węglowego”- powiedział wiceminister Kurtyka.