2019-04-09

V Europejski Kongres Samorządów

Europejski Kongres Samorządów to platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu.

Dr Agnieszka Sznyk, Prezes INNOWO, wzieła udział w dyskusji panelowej pt. „Świadomy obieg. Jak skutecznie promować ekonomię cyrkularną?”. 

„Niestety w Polsce nadal circular economy kojarzona jest głównie z gospodarowaniem odpadami i recyklingiem. Długa droga przed nami w budowaniu świadomości i zmianie takiego postrzegania GOZ” - mówiła dr Agnieszka Sznyk.

Zaprosiła też lokalne samorządy do przyłączania się do Polish Circular Hotspot – inicjatywy, która pomoże m. in. budować bardziej zrównoważone regiony w Polsce.