Dr n. med. Beata Jagielska

Onkolog, absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia, obecnie pełni funkcję zastępcy Dyrektora Centrum Onkologii ds, Lecznictwa Otwartego i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych, ekspert medyczny Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Onkologii Klinicznej, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej.