Prof. dr hab. Ewelina Nojszewska

Profesor zwyczajny w Katedrze Ekonomii Stosowanej, Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH w Warszawie. Były członek Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, była przewodnicząca zespołu ds. reformy systemu ochrony zdrowia przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Uczestniczyła w licznych krajowych i zagranicznych konferencjach dotyczących ochrony zdrowia, opublikowała wiele prac poświęconych tej tematyce, zarówno od strony teoretycznej (ekonomia zdrowia), jak i empirycznej (analiza funkcjonowania systemów ochrony zdrowia, przede wszystkim w Polsce). Redaktor naczelny czasopisma „Ekonomia i Prawo w Ochronie Zdrowia” oraz dyrektor Centrum Badań nad Funkcjonowaniem Systemu Ochrony Zdrowia przy SGH.

 

« wróć