Dr hab. Joanna Kulczycka

Dr hab. Joanna Kulczycka, prof. nadzw. AGH – kierownik Pracowni Badań Strategicznych w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Polskiej Akademii Nauk oraz Wydziału Zarządzania AGH. Prezes zarządu Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu (Krajowy Klaster Kluczowy) oraz dyrektor biura Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji. Autor ponad 200 publikacji (artykułów naukowych, monografii i rozdziałów w monografiach, w Web of Science H index = 9, liczba cytowań = 387).  

Uczestnik licznych komisji  i rad w UE i kraju, m.in.:

•    Grupy Doradców Komisji Europejskiej w Programie Horyzont 2020 – Grupa V Działania na rzecz klimatu, środowisko, efektywne wykorzystanie zasobów i surowców (2014-2018) 
•    Grupy Operacyjnej EIP Raw Material Komisji Europejskiej od  2017 r.  
•    Europejskiej Platformy Gospodarki o obiegu zamkniętym od 2017 r. 
•    Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN (2016 -2020).
•    Komisji ds. Technologii i Analityki w Działalności Geologiczno-Górniczej, Ministerstwo Środowiska od 2017 r.

Organizator wielu konferencji i warsztatów w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym i wykorzystania metody oceny cyklu życia do analiz wpływu na środowisko procesów i produktów. W 2009 r.  otrzymała nagrodę III stopnia  za wybitne krajowe osiągnięcia naukowo-techniczne za rok 2009 - Prezes Rady Ministrów. Ma też dyplom - Dyrektora Górniczego I stopnia (2006), nadanego przez Minister Gospodarki, odznakę honorową za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej nr 1761 (2011) - Minister Środowiska oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej (2017).  

 

« wróć