Prof. dr hab. Krzysztof Opolski

Profesor zwyczajny ekonomii, kierownik Katedry Bankowości, Finansów i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania naukowe i badawcze prof. Opolskiego obejmują bankowość i finanse, strategie, cele, organizację i zachowania firm, efektywność instytucjonalną, zarządzanie jakością oraz marketing wartości. Jest autorem i współautorem licznych monografii, m.in.: Wealth Management, bankowość dla bogatych (2010), Zarządzanie jakością i ryzykiem w usługach zdrowotnych (2011), Metodologia pomiaru funkcjonowania sieci administracji publicznej (2014), Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych (wyd. 3 − 2014), Sektor Shadow Banking w Polsce (2015). Krzysztof Opolski łączy pracę naukową i dydaktyczną z dużym doświadczeniem praktycznym w obszarze zarządzania i doradztwa. Zasiadał w radach nadzorczych Banku Handlowego S.A., Axa Polska, Centrum Giełdowego S.A. W latach 2009−2010 kierował zespołem doradców strategicznych Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Obecnie przewodniczy Kapitule Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP i jest członkiem Kapituły Konkursu „Teraz Polska”. Jest cenionym ekspertem, propagatorem wiedzy ekonomicznych, komentatorem radiowym i telewizyjnym w licznych programach poświęconych gospodarce.

 

« wróć