Dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek

Doktor nauk ekonomicznych, wykładowczyni na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, członkini Rady Koalicji na rzecz Polskich Innowacji, członkini Towarzystwa Ekonomistów Polskich. W latach 2003-2018 r. główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan, członkini Rady Dialogu Społecznego, w tym Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy, Zespołu ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a wcześniej – Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, członkini Forum Firm Rodzinnych przy PARP, członkini Zespołu ds. Strategii Europa 2020 przy Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, członkini ECOFIN Committee oraz Entrepreneurship and SME Committee w BusinessEurope, członkini High Level Group on Administrative Burdens w KE. W latach 2010-2015 członkini Rady Gospodarczej przy Premierze RP. Zajmuje się m.in. badaniem makroekonomicznych i instytucjonalnych warunków rozwoju przedsiębiorstw, analizą i oceną funkcjonowania przedsiębiorstw, inwestycjami, w tym w innowacje i B+R, cyfryzacją gospodarki, ekonomiczną analizą prawa. Ekspertka, z której wiedzy ekonomicznej korzystają także prasa, radio, telewizja i portale internetowe zajmujące się gospodarką.

 

« wróć