Broszura na temat najlepszych systemów kaucyjnych w państwach skandynawskich

19 May 2020

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą informacyjną na temat najlepszych systemów kaucyjnych w państwach skandynawskich.  

Broszura ta została stworzona na potrzeby webinaru, który odbył się w dniu 19 maja. 

Organizatorami tego przedsięwzięcia były następujące podmioty:

  • Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju- INNOWO,
  • Ambasada Norwegii, 
  • Ambasada Szwecji
  • Ambasada Finlandii 

Podczas webinaru swoje doświadczenia w obszarze gospodarowania odpadami i funkcjonowania systemów depozytowych zaprezentowali:

Bengt Lagerman, Returpack AB, (https://pantamera.nu)

"Gospodarka obiegu zamkniętego na poziomie krajowym - zamknięcie obiegu materiału opakowaniowego"

Tommi Vihavainen, PALPA Oy, (www.palpa.fi)

"Dobrze zorganizowana zbiórka opakowań jako siła napędowa rozwoju lokalnego przemysłu ekologicznego"

Kjell Olav Maldum, Infinitum AS, (https://infinitum.no)

"Wyzwanie związane z tworzywami sztucznymi - skuteczne rozwiązania w zakresie zapewnienia ulic wolnych od śmieci i maksymalizacji zbiórki odpadów"

Gaute Langdal, Norsk Pantelotteri AS, (https://pantelotteriet.no)

"Wykorzystanie elementu rywalizacji jako narzędzia zwiększania świadomości ekologicznej"

 

POBIERZ BROSZURĘ