Jak działają skuteczne systemy kaucyjne?

03 February 2022

W czasach gdy zaśmiecanie naszej planety, w szczególności środowiska morskiego, stanowi rosnący problem, zaś ilość nieodnawialnych zasobów naturalnych nieustannie się kurczy, systemy kaucyjne mogą stanowić efektywne narzędzie w częściowym rozwiązaniu tych dwóch problemów. W ramach tych systemów klienci płacą niewielką kaucję, kiedy nabywają produkty, która do nich wraca gdy zwracają jednorazowy pojemnik do punktu zbiórki w celu recyklingu.

Podstawową przewagą systemu kaucyjnego nad innymi metodami zbiórki, jest wysoka jakość i separacja
pozyskanego odpadu. Pozwala to m.in. na wykorzystanie materiału nawet w opakowaniach produktów żywnościowych i maksymalizację ilości odpadów poddanych recyklingowi.

Raport w języku polskim