Value Based Healthcare - nowa definicja ochrony zdrowia i jej wpływ na poprawę jakości leczenia_raport otwarcia

09 July 2019

Raport otwarcia "value Based Healthcare - nowa definicja ochrony zdrowia i jej wpływ na poprawę jakości leczenia" powstał w ramach projektu realizowanego przez Polską Koalicję Medycyny Personalizowanej i Instytut Odpowiedzialnego Rozowoju INNOWO w celu poprawy efektywności systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Raport powstał pod redakcją naukową prof. dr hab. Eweliny Nojszewskiej SGH oraz prof. dr hab. Jana Walewskiego COI.

Patronat nad projektem objęło Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie.

 

Raport do pobrania

Informacja prasowa