"Współodpowiedzialność w procesie leczniczym. Stan Obecny i rekomendacje dla Polski"

15 January 2020

 

Raport INNOWO, PKMP i Fundacji Misja Medyczna "Wspólodpowiedzialność w procesie leczniczym. Stan Obecny i rekomendacje dla Polski" powstał w celu zwrócenia uwagi interesariuszy systemu ochrony zdrowia na znaczenie współodpowiedzialności w procesie leczniczym wszystkich zaangażowanych podmiotów. Chcieliśmy pokazać, jakie skutki może mieć brak adherencji i konsekwencji w terapii oraz jakie działania powinny zostać podjęte, aby minimalizować to zjawisko. Niewłaściwe przestrzeganie zaleceń terapeutycznych, pomijanie dawek leków lub zaniechania terapii mają bardzo poważne skutki zarówno dla zdrowia pacjenta, jak i dla zwiększania bezpośrednich i pośrednich kosztów leczenia. Jest to problem często bagatelizowany przez przedstawicieli służby zdrowia oraz decydentów i wyraźnie brakuje systemowych rozwiązań, które pomogłyby pacjentom, szczególnie tym dotkniętym chorobami przewlekłymi utrzymać, leczenie na stałym poziomie, zgodnym z zaleceniami lekarza.

Honorowy patronat nad raportem objął Główny Inspektor Farmaceutyczny, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego i Rzecznik Praw Pacjenta. 

Partnerami publikacji są firmy Amgen, Gemini i Servier Polska

Raport do pobrania