Twardzina układowa ze szczególnym uwzględnieniem choroby śródmiąższowej płuc w Polsce - epidemiologia w latach 2008-2018

30 November 2020

Twardzina układowa (TU) jest układową chorobą tkanki łącznej o złożonej etiopatogenezie, której istotą
jest włóknienie skóry, tkanki podskórnej oraz narządów wewnętrznych. Częstość występowania twardziny waha się od 126 do 253 przypadków na 1 milion mieszkańców i jest 3–krotnie częstsza u kobiet. Szczyt zachorowalności na sklerodermię przypada na piątą dekadę życia. Kobiety chorują 3-krotnie częściej niż mężczyźni. Twardzina układowa charakteryzuje się różnorodnością obrazu klinicznego wynikającego
z dysfunkcji wielonarządowej. W Polsce brak jest danych epidemiologicznych we wszystkich działach
medycyny, w tym w reumatologii, dlatego poniższe opracowanie dotyczące oceny stanu epidemiologicznego twardziny układowej w Polsce jest bardzo cenne, zarówno z punktu widzenia naukowego, jak i systemowego.

Link do publikacji