Wyzwania diagnostyki i leczenia raka jelita grubego

27 April 2021

Raport jest szczególnym opracowaniem, gdyż powstał w trakcie kryzysowej sytuacji w systemie ochrony zdrowia spowodowanej pandemią COViD-19. W tym kontekście opracowano szereg analiz i wniisków, które mają przyczynić się do lepszej diagnostyki i leczenia raka jelita grubego, m.in. wspieranie skutecznej profilaktyki oraz zapewnienie kompleksowości postępowania diagnostyczno-terapeutycznego, wprowadzenie właściwego modelu organizacyjnego, który zapewniłby sprawne rozpoznawanie i określanie zaawansowania nowotworu oraz wykorzystanie leczenia skojarzonego z udziałem wszystkich – uzasadnionych naukowo – metod postępowania. W celu zapoznania się z pozostałymi wnioskami zachęcamy do lektury raportu!

Pobierz raport