Jak ograniczyć koszty związane z występowaniem infekcji układów stosowanych do elektroterapii serca w Polsce Badanie oparte na analizie przypadków i perspektywie płatnika

22 September 2021

Mamy przyjemność udostępnić najnowszy raport pt. Jak ograniczyć koszty związane z występowaniem
infekcji układów stosowanych do elektroterapii serca w Polsc
e. Powstał on w oparciu o analizę przypadków i perspektywę płatnika.

W ostatnich latach zastosowanie elektronicznych urządzeń wszczepialnych wspomagających
pracę serca (CIED) w Polsce znacząco wzrosło. Obecnie implantacje tego typu urządzeń
są kluczowym elementem w leczeniu pacjentów z arytmią, niewydolnością serca i narażonych
na nagły zgon sercowy. Dodatkowo, dzięki rozwojowi wiedzy medycznej, możliwe jest
wszczepianie urządzeń wspomagających pracę serca pacjentom starszym niż w przeszłości
oraz dotkniętym licznymi chorobami współistniejącymi.

W celu zidentyfikowania możliwości poprawy obecnego stanu raport ma na celu przeanalizowanie
wydatków płatnika publicznego. Badanie bezpośrednich kosztów publicznych
zakażeń CIED jest pierwszym krokiem analizy, która jednak jest ograniczona pod kątem
szczegółowości informacji na temat procesu leczenia. Analiza kosztów bezpośrednich może
dostarczyć dodatkowych argumentów na rzecz poprawy obecnego sposobu terapii zakażeń
CIED, w celu zwiększenia zarówno opłacalności ekonomicznej, jak i poprawy rokowania pacjentów.
Wzięcie pod uwagę rzeczywistych wydatków szpitala, a nie zryczałtowanych kosztów
leczenia stosowanych przez płatnika, może pomóc zidentyfikować kroki, które warto
podjąć w celu poprawy działania systemu ochrony zdrowia w obszarze wszczepiania CIED,
a być może także optymalizacji ścieżki pacjenta. Poniższa analiza, oparta na studium przypadku
Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca, Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach, Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego
Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ma na celu pogłębione badanie kosztów zakażeń
powodujących konieczność usunięcia urządzenia wspomagającego pracę serca.
 

Pobierz raport