Ocena całkowitych społeczno-ekonomicznych kosztów występowania łuszczycy i łuszczycowego zapalenia stawów z perspektywy gospodarki państwa

12 March 2019

Raport, opracowany przez Instytut INNOWO pod redakcją prof. Eweliny Nojszewskiej z Katedry Ekonomii Stosowanej Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, pt.: „Ocena całkowitych społeczno-ekonomicznych kosztów występowania łuszczycy i łuszczycowego zapalenia stawów z perspektywy gospodarki państwa”, jednoznacznie ukazuje koszty finansowania świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z łuszczycą, ale też, co jest niezmiernie ważne, przedstawia koszty pośrednie ponoszone przez społeczeństwo na skutek choroby i jej leczenia. Po raz pierwszy w odniesieniu do łuszczycy i ŁZS omawiane są zagadnienia m.in. obecności i nieobecności chorych w pracy i ich trwałej niezdolności do pracy z powodu choroby. 
 

Najważniejsze wnioski z Raportu:


- Łuszczyca to przewlekła, zapalna choroba skóry, która dotyka ok. 1 mln Polaków, a łuszczycowe zapalenie stawów towarzyszy jej aż w 30% przypadków;
- W latach 2015-2017 obserwowany był wzrost finansowania leczenia łuszczycy i łuszczycowych artropatii. Koszty finansowania leczenia tych chorób rosły średniorocznie o ok. 4,5% by wynieść 129,4 mln zł w 2017 r.;
- Wydatki ZUS z ubezpieczeń społecznych związane z tymi chorobami wyniosły 55,9 mln zł.;
- Koszty pośrednie rozumiane jako wartość niewytworzonego PKB na skutek choroby i jej leczenia powstają z czterech rodzajów przyczyn: absenteizmu osób chorych i ich nieformalnych opiekunów, prezenteizmu osób chorych, niepełnosprawności i przedwczesnych zgonów będących następstwem choroby. W przypadku łuszczycy i powiązanych artropatii wyniosły one wielokrotnie więcej niż koszty bezpośrednie, łącznie 8,4 mld zł w 2017 r.;
- Konsekwencją utraty PKB związanej z łuszczycą i artropatiami była strata potencjalnych dochodów funduszy publicznych w wysokości 2,5 mld zł w 2017 roku na skutek obniżenia się dochodów podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne, w tym na ubezpieczenia zdrowotne.
 


"Koszty przedstawione w analizie poniesione w latach 2015 – 2017 przez publicznego płatnika to duży wydatek dla NFZ, który potencjalnie mógłby zostać zmniejszony dzięki realizowaniu polityki zdrowotnej uwzględniającej konfrontowanie kosztów bezpośrednich z kosztami pośrednimi. Uwzględnienie perspektywy długiego okresu pozwala bowiem na ograniczanie kosztów gospodarczych w wymiarze społecznym dzięki zwiększeniu wydatków na leczenie, co można interpretować jako inwestowanie w zdrowie. Wysokość kosztów na świadczenia społeczne poniesionych przez ZUS potwierdzają sformułowane domniemanie. Wydatki te są podstawą do obliczenia kosztów pośrednich" – ocenia prof. Nojszewska.


Prof. Joanna Narbutt Krajowa Konsultant w dziedzinie dermatologii i wenerologii uważa, że raport pozwoli zrozumieć lekarzom różnych specjalizacji, a także pracownikom Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak duże konsekwencje zdrowotne i ekonomiczne niesie ze sobą łuszczyca. "Raport stanowi niezwykłe ważne i wiarygodne źródło wiedzy o chorobie, a obiektywna interpretacja wyników i wypływające z nich wnioski będą stanowić przesłanki do podejmowania jak najkorzystniejszych decyzji dla pacjentów oraz polskiego systemu ochrony" - mówi prof. Narbutt.

Pobierz raport