Polish Healthcare Sector - Overview, evolution and opportunities

04 April 2019

Raport: Polish Healthcare Sector - Overview, evolution and opportunities przygotowany przez Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju w partnerstwie z Holenderską Agencją Przedsiębiorczości.

Pobierz raport