The Circular Economy Report

22 March 2018

White Paper autorstwa prof. Jana Jonkera stanowi zebranie obecnego stanu wiedzy i myślenia wokół idei gospodarki obiegu zamkniętego. Jest próbą  znalezienia odpowiedzi na pytania: czym jest circular economy, jakie jest status quo i  jak można osiągnąć znaczący postęp w rozwoju tej koncepcji. 

Raport do ściągnięcia pod adresem:

bit.ly/2JMRXFC