Dr Sebastian Sikorski

Doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu  w Białymstoku. Adwokat wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z-ca Redaktora Naczelnego "Ekonomia i Prawo w Ochronie Zdrowia" – Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa. Z-ca Kierownika / Ekspert w Centrum Badań nad Funkcjonowaniem Systemu Ochrony Zdrowia, SGH, Warszawa. W latach 2003–2007 zajmował m.in. stanowisko naczelnika Wydziału Obsługi Sektora Ochrony Zdrowia w Banku Gospodarstwa Krajowego. W okresie od roku 2004 do roku 2007 delegowany do bezpośredniej współpracy z Ministrem Zdrowia  oraz jako ekspert banku w Komisji Zdrowia Sejmu i Senatu RP. W latach 2007–2009 dyrektor Departamentu Klientów Instytucjonalnych w Invest Bank S.A.

 

« wróć